SUOMEN TURKU: MEDIAKORTTI

Toimitus

Ilmoitusmyynti Aarre Kanth
040 548 4109 | ilmoitukset@turkuseura.fi

Päätoimittaja: Kati Leskinen
040 5283 073 | kati.leskinen@turkuseura.fi

Julkaisu ja kustannus

Turkuseura – Åbosamfundet ry
Brinkkalan talo, Vanha Suurtori 3, 20500 TURKU

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text